Pre rodičov a žiakov


publikované dňa: 15.4.2021

VÝTVARNÝ ODBOR


ÚLOHY APRÍL 2021


Skupina – pondelok

1. Živly – oheň, voda, vzduch, zem 
- výkres A3 rozdeliť na 4 časti, v každej časti farebne vyjadriť jeden živel
2. Jarné kvety
- kresba perom – štúdia jedného kvetu 
- maľba – kytica tulipánov


Skupina – utorok

1. Štyri ročné obdobia 
- na výkres A3 nakresliť strom, kurunu stromu rozdeliť na štyri časti, v každej časti farebne vyjadriť jedno ročné obdobie (jar – teplé farby, kvitnúce konáre) 
2. Maľované kamene - petrogramy 
- nájdi nejaké kamene a dotvor ich podľa toho, čo ti pripomínajú (srdce, tvár, zviera), použi temperové farby, lak na nechty


Skupina – streda

1. ročník
1. Odomknime bránu do jari
- výkres A4 – nakresliť fantastický kľúč ozdobený jarnými motívmi, vymaľovať (temperky, fixky) 
2. Ja a môj kamarát
- výkres A3, tempera

6. – 8. ročník
Projekt – architektúra – stavby (kostol, zvonica – vybrať jednu)
1. Kresba perom 
2. Maľba akvarel
3. Maľba tempera
4. Maketa stavby – priestorový objekt z papieraSkupina – štvrtok

1. Včela 
- kresba podľa predlohy
- výkres A5 nakresliť fixom veľkú včelu, včelu vystrihnúť
- výkres A4 vymaľovať čiernou farbou alebo hnedou farbou, na plochu otlačiť bublinkovú fóliu natretú žltou alebo oranžovou farbou
- po zaschnutí na farebnú plochu nalepiť včelu, môže ich byť aj viac
2. Autoportrét
- nakresli podľa odrazu v zrkadle svoj autoportrét – kresba fixom, A4
- okolo môžeš vytvoriť svoj vlastný imaginárny - vymyslený svet (svoje sny , predstavy)