Pre rodičov a žiakov


zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 24.6.2021
 Hudobný záverečný koncert ZUŠ Kúty si môžete pozrieť : http://www.youtube.com/watch?v=v0xFLhO4V3o
publikované dňa: 24.5.2021
Prihláška na štúdium v ZUŠ KÚTY v školskom roku 2021/2022Prijímacie konanie alebo zápis do všetkých odborov sa uskutoční v priestoroch ZUŠ v dňoch pondelok, utorok, štvrtok od 31.mája do 24. júna 2021 v čase od 11:00 do 16:00 hod.Pri vypĺňaní prihlášky (Prihláška, Súhlas zák. zástupcu, Čestné vyhlásenie)Vyberte si odbor, o ktorý...
publikované dňa: 15.4.2021
VÝTVARNÝ ODBORÚLOHY APRÍL 2021Skupina – pondelok1. Živly – oheň, voda, vzduch, zem - výkres A3 rozdeliť na 4 časti, v každej časti farebne vyjadriť jeden živel2. Jarné kvety- kresba perom – štúdia jedného kvetu - maľba – kytica tulipánovSkupina – utorok1. Štyri ročné obdobia - na výkres A3 nakresliť strom, kurunu ...
publikované dňa: 18.2.2021
Prosíme rodičov o úhradu školného za mesiace 01 – 06/2021 nasledovne : č. ú. :  SK15 0200 0000 0033 6184 9054- hudobný odbor vo výške 48,-- €- prípravné štúdium hudobný odbor 24,-- €- tanečný, literárno – dramatický, výtvarný odbor 36,-- €,nakoľko aj naďalej prebieha v Základnej umeleckej škole Kúty dištančné vzdelávan...