Školská 694, 908 01 Kúty

+421 (0)907 057 247 

Plnohodnotne rozvíjame talent ziakov

Pomáhame deťom zorientovať sa vo svete kultúry.
Pridaj sa k nám

Talentovaní a nadaní ziaci

Naše deti sa neustále pripravujú na rôzne koncerty.
Pridaj sa k nám


Rozvíjame

Pomáhame deťom plnohodnotne rozvíjať svoj talent

Vzdelávame

Učíme kreatívne myslieť a umelecky pracovať jednotlivo i kolektívne

Vychovávame

Vychovávame budúcich profesionálnych umelcov

Odbory

Hudobný


Klavír, keyboard, akordeón, trúbka, zobcová flauta, bicie, xylofón, klarinet, saxofón, gitara, husle, spev, hudobné náuky....

Tanečný


Tanečná skupina Pegas a folklórny súbor Kúcanek.

Výtvarný


Práce detí pravidelne vystavujeme v priestoroch našej školy...

Literárno-dramatický


Odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti...

Učitelia

Antónia Palkovičová

klavír, keyboard, akordeón

Hana Šimková

klavír, keyboard


Radek Šimkovič

zobcová flauta, trúbka, bicie, xylofón, hudobné náuky

Marius Vlk

zobcová flauta, klarinet, saxofónMargita Jurigová

gitara, husle

Ľubomíra Pechová

spev


Mgr. Mária Filová

výtvarný odbor

Milica Barkóciová Dis.art.

tanečný a literárno-dramatický odborŠtatistika

285

Žiakov

4

Odbory

8

Učiteľov